Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Italië, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………… 4,00 m
• autotransporters ………………………………………………………………………. 4,20 m
• voertuigen voor veevervoer ……………………………………………………….. 4,30 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuigen …………………………………………………………………………. 2,60 m
c. Lengte
• vrachtauto ……………………………………………………………………………… 12,00 m
als autotransporter ……………………………………………………………….. 13,44 m1)
• Aanhangwagen, 1 as ………………………………………………………………… 7,50 m
Idem, 2 of meer assen …………………………………………………………….. 12,00 m
• Trekker-opleggercombinatie …………………………………………………….. 16,50 m
als autotransporter ……………………………………………………………….. 18,48 m1)
• Vrachtauto-aanhangwagencombinatie ………………………………………. 18,75 m
als autotransporter ……………………………………………………………….. 21,00 m1)
• asafstand van 1,0 m tot minder dan 1,3 m ……………………………………………………………. 16,00 ton
• asafstand van 1,3 m tot minder dan 2,0 m ……………………………………………………………. 20,00 ton
f. Totaalgewicht voertuigen
• Vrachtauto met 2 assen ……………………………………………………………………………………… 18,00 ton
• Vrachtauto met 3 assen ……………………………………………………………………………………… 25,00 ton
idem, met dubbellucht op aangedreven as en luchtvering ………………………………………. 26,00 ton
• Vrachtauto met 4 assen of meer …………………………………………………………………………. 31,00 ton
idem, aangedreven as met dubbellucht en luchtvering …………………………………………… 32,00 ton
• Aanhanger, met 1 as …………………………………………………………………………………………… 6,00 ton
idem, met 2 assen …………………………………………………………………………………………….. 22,00 ton
idem, met 3 assen of meer …………………………………………………………………………………. 26,00 ton
• trekker-opleggercombinatie met 4 assen ……………………………………………………………… 40,00 ton
idem, met 5/6 assen (ongeacht verdeling) ……………………………………………………………. 44,00 ton
idem, met 5/6 assen voor vervoer van 40’ ISO containers ………………………………………. 44,00 ton
• vrachtauto-aanhangwagencombinatie, met 4 assen ………………………………………………. 40,00 ton
idem, met 5/6 assen ………………………………………………………………………………………….. 44,00 ton
1) De lengte van een autotransporter wordt bepaald door de lengte van het corresponderende voertuig plus 12 procent.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Een ondeelbare lading mag 3/10 van de lengte van het voertuig aan de achterzijde uitsteken, op
voorwaarde dat de maximale voertuiglengte niet overschreden wordt. Uitstekende lading aan de voorzijde is niet toegestaan.