Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading), dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend:

1. Voor vervoer over autostrada’s: bij de exploitatiemaatschappijen van de autostrada’s
2. Voor vervoer over staatswegen: bij de A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade),
hoofdkantoor: Via Monzambano 10, I-00198 Roma
3. Voor vervoer over provinciale wegen: bij de bevoegde overheid in de provincie waar het transport in Italië begint (Ufficio Provinciale della Motorizzazione e dei Trasporti in Concessione)
4. Voor vervoer over gemeentewegen: hiervoor gelden in elke gemeente afwijkende voorschriften
5. Voor het voertuig zelf is een scheda tecnica nodig, zowel voor het trekkende als voor het getrokken voertuig. Dit is een door de fabrikant/importeur opgestelde verklaring met technische gegevens. Deze verklaring wordt door de Italiaanse autoriteiten afgestempeld, zodat het voor exceptioneel transport kan worden ingezet. Het scheda tecnica is 1 jaar geldig, maar kan twee keer verlengd worden. Daarna moet een nieuwe verklaring worden verzorgd.

Bepalingen tunnels/bruggen
Voor het vervoer van exceptioneel transport door de Grand St.-Bernardtunnel, de Mont-Blanctunnel en de Fréjustunnel gelden aparte voorschriften en tarieven.

Rijverboden
Voor buitenprofiel transporten gelden in Italië extra rijverboden die boven op de bestaande regeling van toepassing zijn. In de periode van het algemene zomerrijverbod doorgaans ononderbroken vanaf vrijdag 16.00 uur tot zondag 24.00 uur.