Gevaarlijke stoffen

ADR
 Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link .

Er gelden lagere maximumsnelheden voor ADR-vervoer.

Rijverboden

Voor gevaarlijke stoffen in ADR-klasse 1, ongeacht het gewicht, geldt tijdens de weekeinden een
rijverbod vanaf 30 mei tot en met 14 september, van 18.00 uur op vrijdag tot 24.00 uur op zondag.

Bepalingen tunnels/bruggen
• Mont-Blanctunnel
De Mont-Blanctunnel is geklasseerd als een E-tunnel. Gevaarlijke stoffen mogen niet vervoerd worden door de Mont-Blanctunnel, maar ook niet de stoffen met de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373. Rijden met gevaarlijke stoffen of de stoffen onder voornoemde UN-nummers op de weg naar de Mont-Blanctunnel (vanaf de wachtplaats bij Aosta aan de A5, richting Courmayeur en de SS26 richting Courmayeur) is een zware overtreding, waarvoor een boete wordt opgelegd.
• Fréjustunnel
De Fréjustunnel is geklasseerd als een C-tunnel volgens het nieuwe ADR. Goederen die volgens het prefectoraal reglement in de Fréjustunnel zijn toegelaten, mogen slechts onder escorte door de tunnel vervoerd worden. Het tarief voor de escorte wordt vermeerderd met het bedrag dat men voor een passage betaalt. Meer informatie: SFTRF, Direction d’exploitation, Platform du tunnel de Fréjus, B.P. 30, F-73500 Modane, tel. 0033-(0)4-79202600, fax -79202610 of de weblink http://www.tunneldufrejus.com

• Grote Sint-Bernardtunnel
Alle goederen die onder het ADR/SDR vallen, ongeacht de hoeveelheid, mogen alleen met een vergunning afgegeven door de directie van de Grote St. Bernard tunnel door deze tunnel vervoerd worden. Het aanvragen van de vergunning gebeurt per fax door gebruikmaking van het “Dichiarazione obbligatoria” (verklaring van verplichte aangifte), te downloaden van www.sitrasb.it. Het formulier vervolgens faxen aan de Tunnel du Grand Saint-Bernard S.A., CH-1946 Bourg-Saint-Pierre, telefoon 0041- (0)27-7884400, fax -7884401.