Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Maximumsnelheid
Binnen de bebouwde kom
• Voertuigen tot 3,5 ton                       : 50 km/uur
: 70 km/uur op stadswegen met gescheiden rijbanen
• Vervoer gevaarlijke stoffen              : 30 km/uur
• Werkvoertuigen                                 : 40 km/uur

Toegestane maximumsnelheden voor voertuigen buiten de bebouwde kom:

Voertuigcategorieën                     secundaire wegen   Wegen met 2×2 rijbanen   snelwegen

Voertuigen 3,5 t/m 12 ton ttg                    80                              80                                           100
Voertuigen > 12 ton ttg                               70                              70                                            80
Trekker-opleggercombinatie                    70                              70                                             80 Vrachtwagen-aanhanger combinatie       70                              70                                             80
Gevaarlijke stoffenvervoer                         60                              50
Werkvoertuigen                                            60                              60
Als door mist of andere atmosferische omstandigheden het zicht minder dan 100 m is, geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur voor alle voertuigen.

Bijzondere regels

• Binnen de bebouwde kom heeft het verkeer van rechts voorrang, daarbuiten het verkeer op genummerde rijkswegen
• Buiten de bebouwde kom moeten motorwagen-aanhangwagencombinaties en trekker-opleggercombinaties, op wegen waarop een inhaalverbod van toepassing is, een afstand tot hun voorligger in acht nemen van ten minste 100 m
• Behalve op wegen met twee gescheiden rijbanen, mogen genoemde combinaties geen voertuigen van dezelfde categorie inhalen
• Het rijden met een opgetrokken as is niet toegestaan in Italië
• Buiten de bebouwde kom is het verplicht om overdag dimlichten aan te hebben
• Voertuigen boven de 3,5 ton moeten een sticker hebben met daarop hun maximum toegestane snelheid buiten de bebouwde kom.
• Chauffeurs, ook buitenlandse chauffeurs, dienen een veiligheidshesje bij zich te hebben. Het hesje dient gedragen te worden wanneer men zich buiten het voertuig begeeft terwijl het zicht slecht is, of wanneer men zich in het donker buiten het voertuig bevindt. Deze regeling geldt buiten de bebouwde kom.

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
Actuele verkeersinformatie over autosnelwegen kan verkregen worden door te bellen met
telefoonnummer 0039-06-4362121 of via de website www.autostrade.it. Voor informatie over andere wegen is er het telefoonnummer 0039-06-491716.

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Voor het kruisen van alpine passen kan het gebruik van sneeuwkettingen verplicht zijn, indien een verkeersbord dit aangeeft. In de rest van Italië bepalen lokale autoriteiten of sneeuwkettingen of winterbanden verplicht zijn vanaf 15 november tot en met 15 april. Als de wegen bedekt zijn met sneeuw en het verkeersbord geeft aan dat sneeuwkettingen of winterbanden nodig zijn, dan moet minstens één paar sneeuwkettingen per voertuig aangebracht worden.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
In geval van pech kan het landelijk nummer 116 worden gebeld. Dit is het nummer van de ACI.

Noodnummers:
• Politie 112 of 113
• Brandweer 115
• Ambulance 118

Boetes
Overtreding
Bepaalde overtredingen in Italië hebben naast een geldboete tot gevolg dat strafpunten worden
opgelegd of dat rijbewijs dan wel kentekenbewijs worden ingevorderd voor een duur van tenminste een maand. Inbeslagname voertuigen gebeurt bijvoorbeeld bij niet kunnen tonen van een vergunning, of negeren inhaalverbod. Indicatie van mogelijke boetebedragen:
• Overschrijding dagelijkse rijtijd tot 10 procent: 38 tot 152 euro
• Geen of onvoldoende pauze: 155 tot 620 euro
• Overschrijding wekelijkse rijtijd met 10 tot 20 procent: 250 tot 1.000 euro

Betaling
In principe dienen boetes direct betaald te worden. Kan het bedrag niet voldaan worden, dan wordt als borg het rijbewijs/kentekenbewijs ingehouden. Zodra de betaling is verricht, wordt het rijbewijs/ kentekenbewijs direct weer overhandigd.

Procedure
Tegen een boete bestaat in principe de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de Prefettura genoemd op het proces verbaal. Dit is een langdurige procedure. Bij honorering van het bezwaarschrift wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald. In het andere geval wordt het boetebedrag verdubbeld.